Konstrukcja plot z Winylu na plot i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Budowa balustrady PCV na plot i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Balustrady z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu a także zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane ploty z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy projektowane ploty Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s